The Lounger
Ventilera, Dela och Diskutera

Medlemsvilkor

1 Viktig information innan du blir medlem

1.1 Följ våra regler
I och med att du registrerar dig som medlem godkänner du dessa medlemsvillkor/regler.
1.2 Användarnamn och e-postadress
Välj ditt användarnamn med omsorg, det blir snabbt en del av din identitet och något som du förhoppningsvis ska leva med lång tid framöver. Namnet får inte riskera att upplevas som stötande och måste följa övriga regler. Det får inte heller utgöra marknadsföring eller utformas som en webb- eller e-postadress. Var försiktig med namn som redan används som benämning för, eller är starkt kopplat till ett visst företag, organisation, domän, varumärke etc. Om vi bedömer att ditt val av användarnamn kan vara till skada för någon annan eller att denne har större rätt till namnet kommer du att ombes byta till ett nytt namn. Regeln gäller även användarnamn som lätt kan förväxlas med sådana benämningar. Du måste alltid ha en privat och fungerande e-postadress kopplad till ditt användarkonto, dvs. en e-postadress där vi vid behov kan komma i kontakt med dig. Av denna anledning är det inte tillåtet att använda e-postadresser av engångstyp, som bara fungerar under en begränsad tid eller som inte skyddas av lösenord.
1.3 En registrering per medlem
Det är inte tillåtet att registrera fler än ett användarkonto. Det är inte heller tillåtet att registrera (eller använda) ett konto i syfte att hjälpa någon annan att kringgå våra regler eller moderators uppmaningar. Konton som strider, eller misstänks strida, mot denna regel kan komma att stängas av.
1.4 När du postar inlägg eller meddelanden
När du postar ett inlägg eller meddelande ger du The Lounger rätt att lagra och tillhandahålla meddelandet samt att vid behov flytta, redigera eller avlägsna det i enlighet med våra regler. Denna rätt gäller även om du vid ett senare tillfälle väljer att avsluta ditt konto. Notera: Det är inte tillåtet att systematiskt eller regelbundet redigera publicerade inlägg i syfte att avlägsna innehållet eller helt förändra innebörden. Ett sådant agerande skadar forumet genom att diskussioner blir svåra/omöjliga att följa. Därav är redigeringsmöjligheten begränsad till 20 minuter efter att ett inlägg har publicerats.
1.5 Om du inte längre vill vara medlem
Skulle du av någon anledning vilja avsluta ditt medlemskap gör du det under inställningar.
1.6 Om du återigen vill bli medlem
Om du, efter att du själv valt att avsluta ditt medlemskap, och återigen vill bli medlem är det tillåtet att skapa ett nytt konto eller återaktivera ditt gamla genom att kontakta oss. Notera: Det är inte tillåtet att avsluta sitt medlemskap och registrera sig igen under annat namn i syfte att fortsätta med ett beteende som bryter mot våra regler. Det är inte heller tillåtet av "bekvämlighetsskäl", till exempel i syfte att slippa stå för tidigare åsikter och fortsätta diskutera ett ämne under ny identitet. Om vi upptäcker eller misstänker att så är fallet kommer det nya användarkontot att stängas av.

2 När du har blivit medlem
2.1 Reglerna kan förändras
Ibland kan det dyka upp nya funktioner eller företeelser som kräver att reglerna förändras och det är därför viktigt att du då och då besöker denna regelsamling.
2.2 Moderatorer vill väl
Moderatorerna finns här för att göra din och alla andra medlemmars tillvaro så trevlig som möjlig. Får du en uppmaning eller tillsägelse av en moderator, rätta dig efter denna. Har du synpunkter på hur moderatorer agerar eller sköter sig, skriv inte detta i forumet utan kontakta oss via mail.
2.3 Om du inte förstår, inte håller med eller undrar varför
Om du inte håller med, inte förstår eller undrar varför något skett när det gäller dina egna eller andras inlägg eller meddelanden, eller om du anser att du eller någon annan blivit orättvist behandlad av en moderator är det inte tillåtet att påpeka eller börja diskutera detta i forumet. Kontakta oss istället via mail.
2.4 Om någon annan bryter mot reglerna
Om du anser eller misstänker att en medlem bryter mot reglerna eller på annat sätt uppför sig illa kan du anmäla detta. Antingen via de "Anmäl/rapportera"-knappar som finns eller mail. Var tydlig i er beskrivning genom att beskriva vad som avses, vilken regel du anser att det bryter mot och på vilket sätt. Det är alltså inte tillåtet: att tala om hur andra bör formulera sig eller vad de får och inte får tycka; att bestämma vad som får publiceras, var detta får ske eller hur länge en diskussionstråd ska vara öppen; att på annat sätt ta sig an rollen som moderator.
2.5 Om du själv bryter mot reglerna
Bryter du mot någon regel eller trotsar en moderators uppmaning kan följden bli en tillsägelse, varning(ar) eller avstängning; antalet varningar eller tiden för avstängning beror dels på hur allvarlig förseelsen är, dels på hur du tidigare skött dig. Vid allvarliga förseelser eller om man systematiskt vägrar följa moderatorers uppmaningar kan man bli avstängd för all framtid. En varning eller tidsbestämd avstängning innebär inte jordens undergång utan se den istället som en uppmaning att tänka dig för lite extra nästa gång du agerar. Det kan också vara bra att känna till att ingen annan medlem kan se dina eventuella varningar. Om du blir varnad får du ibland (men inte alltid) ett e-postmeddelande om detta. Det är givetvis inte tillåtet att uppmana någon annan användare att göra om eller fortsätta ett beteende som du själv har fått en tillsägelse eller varnats för. Användare som agerar (eller misstänks agera) på detta sätt kan komma att stängas av.
2.6 Användarens agerande
När du använder The Lounger ska det alltid ske i enlighet med dessa villkor samt med gällande lagar och förordningar samt etablerad praxis. Det är du själv som står ansvarig för alla aktiviteter och fel med anledning av ditt användande av The Lounger. The Lounger får inte användas:
på ett sätt som kan skada eller störa en annan användares användning.
på ett sätt som skadar, stör eller leder till en mindre effektiv tjänst.
i ett olagligt syfte.
på ett sätt som kan vara nedsättande, oanständigt, rasistiskt, etniskt stötande, vulgärt, pornografiskt eller i övrigt avsett att skapa irritation eller besvär.
för överföring eller uppladdning av datavirus eller andra potentiellt skadliga datafiler, program eller information.
som ett sätt att trakassera, förfölja, hota, diskriminera, utnyttja eller på annat sätt förolämpa andra eller för att ta del av, samla in, lagra, visa eller på annat sätt kränka andras personuppgifter eller inkräkta i någon annans personliga integritet.
på ett sätt som innebär en kränkning eller överträdelse av annan persons eller firmas rättigheter, så som t.ex. upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter.
för kommersiella ändamål, såsom t.ex. genom marknadsföring, annonsering, publicitet, kampanjer eller genom erbjudande av olika varor eller tjänster.
för att skapa en falsk identitet med syftet att vilseleda andra om avsändarens identitet eller meddelandets ursprung.
för uppladdning, överföring eller annat tillgängliggörande av adresserad eller otillåten reklam, kampanjmaterial, spam, kedjebrev eller andra icke ombedda meddelanden.
Vi granskar inte innehållet i dina eller andras inlägg/meddelanden på The Lounger och vi kan därför inte garantera kvalitén på innehållet. I och med att du använder The Lounger tar du en risk att bli utsatt för material och information som kan vara motbjudande och/eller stötande. För det fall du anser att något material är motbjudande och/eller stötande ber vi dig att vänligen att informera oss om det via mejl eller anmälningsfuktionen i varje inlägg/meddelande. Du godkänner dock att vi alltid äger rätt (men har ingen skyldighet) att granska eller övervaka inlägg/meddelanden och annat innehåll och att neka access till eller ta bort inlägg/meddelande och/eller material som gjorts tillgängligt via The Lounger.
2.7 Uppladdning och länkning till material
När du använder vår tjänst kan du ladda upp och länka material. Du ansvarar själv för ditt material och de konsekvenser som kan uppkomma med anledning av uppladdning av material. Detta innebär att det är du själv som kommer ställas till svars för användandet av materialet inför domstol eller annan myndighet. Då du laddar upp ditt material försäkrar du oss om att du äger eller har införskaffat nödvändiga rättigheter, godkännande, licenser eller andra tillstånd för att använda och/eller tillåta oss att använda all upphovs-, varumärkesrätt eller andra immateriella rättigheter i ditt material så att vi kan nyttja materialet i The Lounger. Du behåller själv äganderätten till ditt material men i samband med att du laddar upp materialet i The Lounger ger du oss en icke-exklusiv licens att använda, distribuera, reproducera, ändra och distribuera ditt material utan territoriella begränsningar och ersättningsfritt i The Lounger, på våra kanaler, i våra applikationer samt i vår affärsverksamhet i övrigt, vilket inkluderar marknadsföring och re-distribution av alla våra applikationer och webbsidor i alla mediaformat och via alla olika mediekanaler både nuvarande och framtida. Licensen till oss är evig och du kan inte återkalla den. I samband med att du laddar upp eller länkar material garanterar du att du att det material som du laddar upp eller länkar till inte är upphovsrättsligt skyddat eller ägt av tredje man, såtillvida det inte är du som är ägare av materialet eller har tillstånd från den rättmätiga ägaren att tillgängliggöra materialet samt att vi äger rätt att licensiera detsamma i enlighet med dessa villkor. Du är införstådd med att innehållet i uppladdad eller länkad material inte alltid återspeglar våra åsikter eller våra representanters åsikter och att vi därför inte tar ansvar för ditt material eller för eventuell skada som kan uppkomma med anledning av din uppladdning av material. Vi äger alltid rätt att neka dig att lägga upp eller ta ned redan upplagt material utan att i förväg informera dig om anledningen till sådant nekande eller nedtagning. För det fall du lägger upp eller länkar material som visar sig vara olagligt, vi finner stötande eller tvivelaktigt eller inkräktar på tredje mans rättigheter kommer vi att informera berörda parter eller myndigheter. *Definition av material: Material såsom videoklipp, foton, bilder, textavsnitt, låtmaterial etc. som laddas upp av användare via The Lounger.
2.8 Inlägg, omdömen, bilder, signaturer, avatarer och annonser kan redigeras eller plockas bort
Utan förvarning och utan att i efterhand meddela medlemmen kan inlägg, omdömen, bilder, signaturer, avatarer och annonser som bryter mot någon regel eller mot svensk lag plockas bort eller redigeras. För att en inlägg inte ska upplevas som konstig eller osammanhängande kan detta även påverka beslut om avlägsnade eller redigerade inlägg. Saknar du något och inte förstår varför det har försvunnit, eller om du anser att åtgärden är felaktig, är du välkommen att kontakta oss via mail.
2.9 Om regler saknas
Det är naturligtvis omöjligt att skapa en regel för varje tänkbar situation och en moderator måste ibland ta ställning till något som inte är klart reglerat. I dessa fall räknas moderators beslut som regel.

3 Vett och etikett
3.1 Uppträd vårdat, trevligt och sakligt Ett vårdat språk och trevligt uppträdande ökar dina chanser att få svar, bli vänligt bemött och tagen på allvar. Vi tillåter generellt inga inlägg som innehåller svordomar, könsord eller liknande. Inte heller inlägg som är (eller troligen kan upplevas som) allmänt otrevliga, spydiga, sarkastiska, kränkande eller vars innehåll är helt oväsentligt i sammanhanget.
3.2 Insinuationer eller påhopp accepteras inte
Personangrepp, förolämpningar, nedsättande kommentarer, kränkningar, hets mot folkgrupp², kritiserande av hela samhälls-/yrkesgrupper och andra typer av påhopp är naturligtvis inte tillåtet, varken i form av kommentarer eller bilder. Detta gäller särskilt (men inte enbart) anspelningar på kön, ras, religion, religiösa åsikter, nationellt eller etniskt ursprung, bildningsgrad, sexuell läggning, funktionshinder eller utvecklingsstörning. Regeln gäller oavsett vilken benämning eller omskrivning som används och oavsett om det levereras direkt eller som en kränkande antydan, förtäckt beskyllning, undermening, pik, lustighet eller citat. ²) Tänk på att hets mot folkgrupp inte bara är ett regelbrott utan även ett allvarligt lagbrott som omfattar "uttalanden som uttrycker missaktning för grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning".
3.3 Respektera varandra
Uttalanden som är eller som bär tydliga tecken av att vara avsedda att genera, förolämpa, håna, göra sig lustig över eller förlöjliga andra personer eller grupper (vilket naturligtvis inkluderar deras åsikter, uttalanden, produktval, problem mm.) är inte tillåtna. Regeln gäller oavsett vilken benämning eller omskrivning som används och oavsett om det levereras direkt eller som en kränkande antydan, förtäckt beskyllning, undermening, pik, lustighet eller citat.
3.4 Agera inte språkpolis
Kommentera inte andras sätt att skriva som till exempel felstavningar, särskrivningar eller grammatiska felaktigheter.
3.5 Att utmana, argumentera och ge motiverad kritik är okej, men inte att älta eller pracka på
Kritik mot åsikter som presenteras i en inlägg/meddelande får självklart framföras så länge inläggen håller sig till ämnet eller inläggets innehåll. Kritiken ska dock vara konstruktiv och väl motiverad för att därigenom inspirera till diskussioner i stället för pajkastning. Att kort förklara ett visst ställningstagande eller ett ifrågasättande är normalt tillåtet men att ge sig in i en meningslös diskussion där man, ensam eller i sällskap av andra medlemmar, ältar något i inlägg efter inlägg är inte tillåtet. Inte heller är det tillåtet att försöka pracka på någon annan sina åsikter för sakens egen skull.
3.6 Dessa ämnen tillåter vi inte
Vi tillåter inte inlägg, bilder, avatarer eller andra aktiviteter eller företeelser som rör (eller som länkar till webbsidor som marknadsför eller på annat sätt propagerar för) partipolitik, politiska organisationer, religiösa inriktningar, religiösa organisationer, aktivism, aktivistorganisationer, pornografi, våld, olagliga droger/dopningsmedel eller nyttjandet av dessa, företeelser som går ut på att man skall satsa eller investera pengar. Inte heller tillåts diskussioner om, bilder av, eller länkar till företeelser/material som av många sannolikt kommer att uppfattas som stötande, motbjudande eller nedsättande. Dessutom tillåter vi inte diskussioner som vi av erfarenhet vet ofta spårar ur eller leder till andra regelbrott.
3.7 Om lagbrott
Vi tillåter inte inlägg, annonser, länkar mm. vars innehåll handlar om egna lagbrott, förutsätter lagbrott, bara kan leda till lagbrott eller handlar om hur man undgår upptäckt.
3.8 Skrik inte åt andra
"SKRIK INTE" åt andra vilket innebär att fraser i foruminlägg, trådrubriker, omdömen, signaturer, artikelkommentarer etc. inte får bestå av versaler, grälla färger eller onödigt stor text, förutom då detta är absolut nödvändigt för att kunna uttrycka eller visa något. Använd hellre fet stil eller understrykningar i de fall något behöver betonas, men begränsa även detta till enstaka ord eller en kortare fras.
3.9 Anmäl regelbrott
Blir du själv eller någon annan medlem utsatt för ett påhopp eller annat regelbrott så svara inte med samma mynt utan anmäl detta.