The Lounger
Ventilera, Dela och Diskutera

Personuppgiftspolicy

När du använder våra tjänster så anförtror du oss dina personuppgifter. I enlighet med våra åligganden enligt den så kallade dataskyddsförordningen GDPR anges i detta avtal vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och hur de används. Vi värnar om din personliga integritet och vill vara så tydliga som möjligt med hur dina personuppgifter behandlas. Vi ger dig information om dina möjligheter att få tillgång till dina sparade personuppgifter, hur du kan uppdatera eller få dem raderade.

1. Vilken information vi samlar in.
Du behöver ett konto för att vara medlem på The Lounger. När du registrerar ett konto ber vi dig om personuppgifter, exempelvis e-postadress. Genom att samla in angivna personuppgifter kan vi förbättra våra tjänster för våra medlemmar.

1.1 Cookies och IP-adress.
Vi och våra eventuella affärspartners använder olika tekniker för att samla in och spara information när du använder våra tjänster. Det innebär att vi använder cookies och IP-adress för att identifiera din webbläsare eller enhet. En cookie är en liten fil som innehåller en teckensträng som skickas till din dator när du besöker en webbplats.

2. Hur vi använder information som vi samlar in
Information som vi samlar in används för att tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra våra tjänster, för att utveckla nya tjänster och för att skydda både The Lounger och våra användare. När du kontaktar oss sparar vi dina meddelanden i syfte att lösa eventuella problem som du står inför. Vi kan använda din e-postadress för att informera dig om våra tjänster, till exempel för att berätta om kommande ändringar eller förbättringar. Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy kommer vi först att inhämta ditt samtycke. Dina personuppgifter kan komma att hanteras på en server i ett annat land än det du bor i.

3. Öppenhet och valmöjlighet
Vi vill vara tydliga med vilken information vi samlar in, din personliga integritet är viktig för oss. Du kan till exempel göra följande:
3.1 Hämta ut information om dina sparade personuppgifter.
3.2 Begära att vi ska radera dina sparade personuppgifter.
En sådan begäran kommer att behandlas som en begäran om att det konto till vilket de sparade personuppgifterna är kopplade ska avslutas, varpå medlemskapet på The Lounger kommer att upphöra. The Lounger förbehåller sig dock rätten att efter anonymisering behålla och, utan att utge någon form av ersättning, använda texter, bilder, ljud och videomaterial, utan begränsning i fråga om användande.
3.3 Komma åt och uppdatera personuppgifter.
Vi vill att du ska kunna komma åt dina personuppgifter oavsett när du använder våra tjänster. Om uppgifterna är felaktiga vill vi ge dig möjlighet att enkelt uppdatera eller ta bort dem, detta förutsatt att informationen inte måste sparas av affärsmässiga eller juridiska skäl.

4. Information som vi delar
Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför The Lounger förutom i följande situationer:
4.1 Delning av personuppgifter med tredjepart
Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför The Lounger om du har tillåtit oss att göra det. Vi måste ha ditt aktiva samtycke för att kunna dela känsliga personuppgifter med andra.
4.2 Nödvändig delning av personuppgifter
Av juridiska skäl. Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför The Lounger om vi har goda skäl att tro att åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande av sådana uppgifter i rimlig mån är nödvändig för att:
följa tillämpliga lagar, regelverk, juridiska processer eller tvingande begäranden från myndigheter garantera att gällande användarvillkor följs, inklusive utredning av eventuella brott mot dem upptäcka, förhindra eller på annat sätt komma till rätta med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem skydda mot skador avseende rättigheter, egendom, säkerhet, användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag. Vi kan dela uppgifter som inte kan kopplas till en specifik individ offentligt och med våra eventuella partners – t.ex. utgivare, annonsörer eller kopplade webbplatser. Vi kan till exempel dela information offentligt för att visa trender i hur våra tjänster används rent allmänt. Om The Lounger skulle involveras i en sammanslagning, förvärv eller någon annan form av överlåtelse kommer vi att säkerställa konfidentialiteten för alla personuppgifter och meddela berörda användare innan deras uppgifter överförs eller faller under någon annan sekretesspolicy.

6. Förändringar
Vid ändringar av detta avtal kommer vi att inhämta förnyat samtycke från dig.